Kredyt Inkaso opinie Klientów Wyraź swoje zdanie

W ramach kontynuacji przeglądu opcji strategicznych, rozpoczętego przez Kredyt Inkaso w II kw. 2023 r., Spółka finalizuje obecnie etap zbierania i analizy ofert wiążących od podmiotów uczestniczących w procesie. Proces przeglądu opcji strategicznych prowadzony jest nadal w formule konkurencyjnej. Ponad 1122 inwestorów chciało zakupić obligacje Kredyt Inkaso serii R1. Całość emisji zakończyła się 3,5-krotną nadsubskrypcją.

Spłać swój dług wygodnie bez logowania

Spółka wspiera dłużników i współpracuje z nimi w wypracowaniu optymalnych rozwiązań spłaty zadłużenia. Kredyt Inkaso to wiedza, kapitał i skuteczne narzędzia do odzyskiwania należności. W celu ułatwienia Kontrahentom, Dostawcom, Oferentom, Klientom i pozostałym interesariuszom dokonywania powiadomień o nieprawidłowościach oraz zdarzeń korupcyjnych, na stronie internetowej Kredyt Inkaso został udostępniony „Formularz zgłaszania nieprawidłowości. Wszystkie czynności związane ze spłatą zadłużenia zrealizujesz wygodnie online.

Kultura organizacyjna grupy

Na potrzeby oferty publicznej wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii Obligacji. Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką Chiny zestaw do wzrostu prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną () lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej). Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji. W swojej strategii windykacyjnej Kredyt Inkaso koncentruje się na pozytywnych wynikach dla swoich klientów.

Historia obligacji spółki

  1. Kupi dług wobec Ciebie – mimo że nie zawierała z Tobą umowy kredytu czy też umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – ma prawo wezwać Cię do zapłaty takiego długu.
  2. Możemy wesprzeć także Ciebie w zrobieniu pierwszego kroku do pozbycia się długu.
  3. Jeśli zmienisz adres, bardzo ważne, abyś nas o tym powiadomił; musimy zachować ciągłość korespondencji, aby doprowadzić sprawę do szczęśliwego zakończenia.

Dzięki temu spłata długu nie będzie nadmiernym obciążeniem dla domowego budżetu. Grupa Kredyt Inkaso należy do wiodących podmiotów sektora zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Rozwija również działalność na rynku bułgarskim i rumuńskim.

Jesteś klientem DM BOŚ?

W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych. Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Zaawansowane rynki Forex Broker-przegląd i informacje zaawansowane rynki Zarejestruj się tutaj, aby uzyskać dostęp do naszego bezpiecznego Portalu Inwestorów. Jeśli nie pamiętasz loginu/hasła, wyślij wiadomość na adres ir@waterland.nu. Kredyt Inkaso zostało założone w 2001 roku i ma swoją siedzibę w Warszawie (Polska).

Kredyt Inkaso to jedna z najpopularniejszych w Polsce firm zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. Kredyt Inkaso pomaga zarówno w odzyskiwaniu należności wierzycieli, jak i w pomaganiu dłużnikom w wychodzeniu z ich długów. Chcemy sprawić, aby wyjście z długów odbywało się przy ścisłej współpracy z klientem – w możliwie najprostszy i elastyczny sposób. Zgodnie z kodeksem cywilnym do spłaty zadłużenia są zobowiązani spadkobiercy. Po spadkodawcy zostaje nie tylko majątek, ale i wszelkie związane z nim długi.

Na obecnym etapie procesu Spółka, przy wsparciu swoich doradców, prowadzi analizę ofert wiążących. Takie decyzje będą leżały w gestii organów korporacyjnych Spółki, w tym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Kredyt Inkaso konsekwentnie zwraca uwagę, że o wszelkich istotnych zdarzeniach dotyczących procesu Spółka będzie informować zgodnie z wymogami prawa. Podmioty z Grupy nabywają portfele wierzytelności zarówno w Polsce, jak i za granicą (Rumunia, Bułgaria).

Spółka na przestrzeni ostatnich lat wypracowuje dobre wyniki finansowe oraz osiąga stabilny poziom wpłat od dłużników. Bogata historia emisji papierów dłużnych czyni z Kredyt Inkaso wiarygodnego partnera. To firma, która zajmuje się dochodzeniem spłaty długów. Bank lub operator telefonii komórkowej ma prawo sprzedać Twój dług Kredyt Inkaso S.A. Jeśli Kredyt Inkaso S.A. Kupi dług wobec Ciebie – mimo że nie zawierała z Tobą umowy kredytu czy też umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – ma prawo wezwać Cię do zapłaty takiego długu. Bank może też umocować nas do tego, abyśmy mieli prawo wezwać Cię do spłaty długu.

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku i zatrudnia ok. 530 pracowników. Portal ugodowi.pl stworzyliśmy specjalnie dla klientów Kredyt Inkaso S.A z myślą o wygodnej obsłudze ich zaległych zobowiązań finansowych przez internet. Szanujemy członków naszego zespołu, inwestorów, klientów (osoby zadłużone) i partnerów biznesowych.

Jest firmą, która zajmuje się windykacją nieopłaconych należności. Skoro znalazłeś się tutaj, najprawdopodobniej Twoje zadłużenie jest przez nas obecnie obsługiwane. Twój dług trafił do Kredyt Inkaso S.A.? Zaloguj się do platformy ugodowi.pl i wygodnie kontroluj go przez internet.

Dziś rozpoczęły się zapisy na czteroletnie papiery dłużne, których oprocentowanie jest zmienne i oparte na stawce bazowej EURIBOR 3M oraz stałej marży 5,2 punktu procentowego w skali roku. Aż pięć praktyk Kredyt Inkaso znalazło się w najnowszej 22. Edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce.

Była to już czwarta z rzędu emisja prospektowa, w której spółka musiała zredukować zapisy, tym razem o niemal 72%, co jest rekordowym poziomem w jej historii. Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług. Model działania firmy opiera się na maksymalnym upraszczaniu spłaty długu i doradzaniu w wyborze optymalnych rozwiązań, dostosowanych do sytuacji finansowej klienta.

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym.

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej. Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu. Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl. (“Kredyt Inkaso”) nabywa portfele zagrożonych kredytów i wierzytelności (“NPL”) od instytucji finansowych i niefinansowych (np. firm telekomunikacyjnych), a następnie prowadzi ich windykację.

Kredyt Inkaso należy do ścisłej czołówki firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Spółka powstała w 2001 r., a od 2007 jest obecna na GPW w Warszawie. Od tego czasu wyemitowała i spłaciła ponad 30 serii obligacji o łącznej wartości ponad 1,1 mld zł. Spółka działa na pięciu europejskich rynkach (m.in. w Rumunii i Bułgarii).

Jeśli nadal masz problem z zalogowaniem się do portalu, spróbuj zresetować hasło. Jeśli to nie pomoże, skonsultuj się z naszymi doradcami. W naszej pracy – na każdym etapie obsługi osób zadłużonych– kierujemy się  Zasadami Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Mamy wieloletnią praktykę w obsłudze różnego rodzaju wierzytelności, w tym pełnego wachlarza produktów bankowych.

Akcje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem Otrzymywać najnowsze wiadomości z internetu poczty elektronicznej () lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej). Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.

Współpracuje z bankami, firmami ubezpieczeniowymi, telekomunikacyjnymi, pożyczkowymi oraz innymi dostawcami usług o charakterze masowym. Koncentruje się na inwestowaniu w portfele wierzytelności oraz ich obsłudze na wszystkich etapach przeterminowania. Kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania długów powinien być etyczny i dopasowany do możliwości klientów. Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

Teraz spłata długów w Kredyt Inkaso jest o wiele wygodniejsza. Na portalu ugodowi.pl załatwisz swoje sprawy wygodnie przez internet. Warto dowiedzieć się więcej i zalogować się na ugodowi.pl już dziś.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *